ترجمه Thetical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌. می باشد

Thetical به چه معناست و Thetical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thetical

به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌., ترجمه به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌., کلمات شبیه به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌.
دانلود فایل ها