ترجمه They’ve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (devah yeht=). می باشد

They’ve به چه معناست و They’ve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به They’ve

(devah yeht=). به خارجی , ریشه انگلیسی (devah yeht=)., ترجمه (devah yeht=)., کلمات شبیه (devah yeht=).
دانلود فایل ها