خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55980 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55980','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55980 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tire به فارسی

ترجمه Tire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خسته‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خسته‌ , در فارسی : از پا درامدن‌ , به فارسی : فرسودن‌ , سایر ترجمه ها : لاستيك‌ چرخ‌

Tire به چه معناست و Tire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tire

خسته‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خسته‌ كردن‌, ترجمه خسته‌ كردن‌, کلمات شبیه خسته‌ كردن‌ , خسته‌ به لاتین , از پا درامدن‌ به لاتین , فرسودن‌ خارجی , لاستيك‌ چرخ‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: