ترجمه Tobacconist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنباكو فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توتون‌ فروش‌ , در فارسی : توتونچي‌.

Tobacconist به چه معناست و Tobacconist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tobacconist

تنباكو فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنباكو فروش‌, ترجمه تنباكو فروش‌, کلمات شبیه تنباكو فروش‌ , توتون‌ فروش‌ به لاتین , توتونچي‌. به لاتین
دانلود فایل ها