خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56059 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56059','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56059 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tobacconist به فارسی

ترجمه Tobacconist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنباكو فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توتون‌ فروش‌ , در فارسی : توتونچي‌.

Tobacconist به چه معناست و Tobacconist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tobacconist

تنباكو فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنباكو فروش‌, ترجمه تنباكو فروش‌, کلمات شبیه تنباكو فروش‌ , توتون‌ فروش‌ به لاتین , توتونچي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: