خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56070 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56070','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56070 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Toddler به فارسی

ترجمه Toddler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كودك‌ نو پا.

Toddler به چه معناست و Toddler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toddler

كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌, ترجمه كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌, کلمات شبیه كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ , كودك‌ نو پا. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: