ترجمه Toddler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كودك‌ نو پا.

Toddler به چه معناست و Toddler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toddler

كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌, ترجمه كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌, کلمات شبیه كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌ , كودك‌ نو پا. به لاتین
دانلود فایل ها