ترجمه Torturous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زجر دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متضمن‌ زجر وشكنجه‌ , در فارسی : ط‌اقت‌ فرسا.

Torturous به چه معناست و Torturous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torturous

زجر دار به خارجی , ریشه انگلیسی زجر دار, ترجمه زجر دار, کلمات شبیه زجر دار , متضمن‌ زجر وشكنجه‌ به لاتین , ط‌اقت‌ فرسا. به لاتین
دانلود فایل ها