ترجمه Transpierce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسوخ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرتاسرسوراخ‌ كردن‌ , در فارسی : سرتاسر سوراخ‌ شدن‌.

Transpierce به چه معناست و Transpierce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transpierce

رسوخ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسوخ‌ كردن‌, ترجمه رسوخ‌ كردن‌, کلمات شبیه رسوخ‌ كردن‌ , سرتاسرسوراخ‌ كردن‌ به لاتین , سرتاسر سوراخ‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها