ترجمه Transposed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترانهاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ و پيش‌.

Transposed به چه معناست و Transposed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transposed

ترانهاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترانهاده‌, ترجمه ترانهاده‌, کلمات شبیه ترانهاده‌ , پس‌ و پيش‌. به لاتین
دانلود فایل ها