ترجمه Traversable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ عبور. می باشد

Traversable به چه معناست و Traversable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Traversable

قابل‌ عبور. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ عبور., ترجمه قابل‌ عبور., کلمات شبیه قابل‌ عبور.
دانلود فایل ها