ترجمه Triarchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ تن‌ سالاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ بخشي‌.

Triarchy به چه معناست و Triarchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triarchy

سه‌ تن‌ سالاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ تن‌ سالاري‌, ترجمه سه‌ تن‌ سالاري‌, کلمات شبیه سه‌ تن‌ سالاري‌ , سه‌ بخشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها