ترجمه Triennium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ سه‌ ساله‌. می باشد

Triennium به چه معناست و Triennium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triennium

دوره‌ سه‌ ساله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ سه‌ ساله‌., ترجمه دوره‌ سه‌ ساله‌., کلمات شبیه دوره‌ سه‌ ساله‌.
دانلود فایل ها