ترجمه Trinitarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معتقد به‌ تثليث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معتقد بوجود اقانيم‌ ثلاثه‌.

Trinitarian به چه معناست و Trinitarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trinitarian

معتقد به‌ تثليث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معتقد به‌ تثليث‌, ترجمه معتقد به‌ تثليث‌, کلمات شبیه معتقد به‌ تثليث‌ , معتقد بوجود اقانيم‌ ثلاثه‌. به لاتین
دانلود فایل ها