ترجمه Ukulele در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار. می باشد

Ukulele به چه معناست و Ukulele یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ukulele

يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار., ترجمه يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار., کلمات شبیه يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار.
دانلود فایل ها