ترجمه Ultrared در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراقرمز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراسرخ‌ , در فارسی : (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز.

Ultrared به چه معناست و Ultrared یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultrared

فراقرمز به خارجی , ریشه انگلیسی فراقرمز, ترجمه فراقرمز, کلمات شبیه فراقرمز , فراسرخ‌ به لاتین , (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز. به لاتین
دانلود فایل ها