ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unfaithful به فارسی

ترجمه Unfaithful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (htiafnu) بي‌ ايماني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقض‌ ايمان‌ , در فارسی : بي‌ وفا , به فارسی : بدقول‌.

Unfaithful به چه معناست و Unfaithful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfaithful

(htiafnu) بي‌ ايماني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (htiafnu) بي‌ ايماني‌, ترجمه (htiafnu) بي‌ ايماني‌, کلمات شبیه (htiafnu) بي‌ ايماني‌ , نقض‌ ايمان‌ به لاتین , بي‌ وفا به لاتین , بدقول‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: