ترجمه Unfaithful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (htiafnu) بي‌ ايماني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقض‌ ايمان‌ , در فارسی : بي‌ وفا , به فارسی : بدقول‌.

Unfaithful به چه معناست و Unfaithful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unfaithful

(htiafnu) بي‌ ايماني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (htiafnu) بي‌ ايماني‌, ترجمه (htiafnu) بي‌ ايماني‌, کلمات شبیه (htiafnu) بي‌ ايماني‌ , نقض‌ ايمان‌ به لاتین , بي‌ وفا به لاتین , بدقول‌. خارجی
دانلود فایل ها