ترجمه Unification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكسازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكي‌ سازي‌ , در فارسی : يگانگي‌ , به فارسی : يك‌ شكلي‌ , سایر ترجمه ها : وحدت‌.

Unification به چه معناست و Unification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unification

تكسازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكسازي‌, ترجمه تكسازي‌, کلمات شبیه تكسازي‌ , يكي‌ سازي‌ به لاتین , يگانگي‌ به لاتین , يك‌ شكلي‌ خارجی , وحدت‌. در زبان
دانلود فایل ها