ترجمه Unready در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامهيا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردد , در فارسی : كند , به فارسی : غيراماده‌ , سایر ترجمه ها : حاضر نشده‌.

Unready به چه معناست و Unready یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unready

نامهيا به خارجی , ریشه انگلیسی نامهيا, ترجمه نامهيا, کلمات شبیه نامهيا , مردد به لاتین , كند به لاتین , غيراماده‌ خارجی , حاضر نشده‌. در زبان
دانلود فایل ها