ترجمه Unsew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خياط‌ي‌ راشكافتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوك‌ چيزيراشكافتن‌.

Unsew به چه معناست و Unsew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsew

خياط‌ي‌ راشكافتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خياط‌ي‌ راشكافتن‌, ترجمه خياط‌ي‌ راشكافتن‌, کلمات شبیه خياط‌ي‌ راشكافتن‌ , كوك‌ چيزيراشكافتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها