ترجمه Unshapen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (depahsnu) بي‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكل‌ نگرفته‌ , در فارسی : گستاخ‌ , به فارسی : وحشي‌.

Unshapen به چه معناست و Unshapen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unshapen

(depahsnu) بي‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (depahsnu) بي‌ شكل‌, ترجمه (depahsnu) بي‌ شكل‌, کلمات شبیه (depahsnu) بي‌ شكل‌ , شكل‌ نگرفته‌ به لاتین , گستاخ‌ به لاتین , وحشي‌. خارجی
دانلود فایل ها