ترجمه Unsociable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردم‌ گريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گريزان‌ از اجتماع‌ , در فارسی : غير اجتماعي‌ , به فارسی : گوشه‌

Unsociable به چه معناست و Unsociable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsociable

مردم‌ گريز به خارجی , ریشه انگلیسی مردم‌ گريز, ترجمه مردم‌ گريز, کلمات شبیه مردم‌ گريز , گريزان‌ از اجتماع‌ به لاتین , غير اجتماعي‌ به لاتین , گوشه‌ خارجی
دانلود فایل ها