ترجمه Unusual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرعادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيرمعمول‌ , در فارسی : غريب‌ , به فارسی : مخالف‌ عادت‌.

Unusual به چه معناست و Unusual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unusual

غيرعادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غيرعادي‌, ترجمه غيرعادي‌, کلمات شبیه غيرعادي‌ , غيرمعمول‌ به لاتین , غريب‌ به لاتین , مخالف‌ عادت‌. خارجی
دانلود فایل ها