ترجمه Unwilling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ميل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌تمايل‌.

Unwilling به چه معناست و Unwilling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unwilling

بي‌ ميل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ميل‌, ترجمه بي‌ ميل‌, کلمات شبیه بي‌ ميل‌ , بي‌تمايل‌. به لاتین
دانلود فایل ها