ترجمه Upcoming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زود اينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزديك‌ , در فارسی : دراتيه‌ نزديك‌ , به فارسی : رسيدني‌.

Upcoming به چه معناست و Upcoming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upcoming

زود اينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زود اينده‌, ترجمه زود اينده‌, کلمات شبیه زود اينده‌ , نزديك‌ به لاتین , دراتيه‌ نزديك‌ به لاتین , رسيدني‌. خارجی
دانلود فایل ها