خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58932 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58932','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58932 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uppermost به فارسی

ترجمه Uppermost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاترين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از بالا , در فارسی : رو , به فارسی : از اغاز , سایر ترجمه ها : از ابتدا.

Uppermost به چه معناست و Uppermost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uppermost

بالاترين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاترين‌, ترجمه بالاترين‌, کلمات شبیه بالاترين‌ , از بالا به لاتین , رو به لاتین , از اغاز خارجی , از ابتدا. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: