ترجمه Uppermost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاترين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از بالا , در فارسی : رو , به فارسی : از اغاز , سایر ترجمه ها : از ابتدا.

Uppermost به چه معناست و Uppermost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uppermost

بالاترين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاترين‌, ترجمه بالاترين‌, کلمات شبیه بالاترين‌ , از بالا به لاتین , رو به لاتین , از اغاز خارجی , از ابتدا. در زبان
دانلود فایل ها