ترجمه Upthrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتاب‌ ببالا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌رف‌ بالاانداختن‌ , در فارسی : تحول‌ شديد.

Upthrow به چه معناست و Upthrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upthrow

پرتاب‌ ببالا به خارجی , ریشه انگلیسی پرتاب‌ ببالا, ترجمه پرتاب‌ ببالا, کلمات شبیه پرتاب‌ ببالا , بط‌رف‌ بالاانداختن‌ به لاتین , تحول‌ شديد. به لاتین
دانلود فایل ها