ترجمه User در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكار برنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استعمال‌ كننده‌ , در فارسی : استفاده‌ كننده‌.

User به چه معناست و User یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به User

بكار برنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بكار برنده‌, ترجمه بكار برنده‌, کلمات شبیه بكار برنده‌ , استعمال‌ كننده‌ به لاتین , استفاده‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها