ترجمه Utility Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ سودمند. می باشد

Utility Program به چه معناست و Utility Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utility Program

برنامه‌ سودمند. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ سودمند., ترجمه برنامه‌ سودمند., کلمات شبیه برنامه‌ سودمند.
دانلود فایل ها