ترجمه Vanquishable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكست‌ پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيروز شدني‌ , در فارسی : غلبه‌ كردني‌.

Vanquishable به چه معناست و Vanquishable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vanquishable

شكست‌ پذير به خارجی , ریشه انگلیسی شكست‌ پذير, ترجمه شكست‌ پذير, کلمات شبیه شكست‌ پذير , پيروز شدني‌ به لاتین , غلبه‌ كردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها