ترجمه Varment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnimrav) (ز.ع‌.) انسان‌ يا حيوان‌ مزاحم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ , در فارسی : يارو.

Varment به چه معناست و Varment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varment

(tnimrav) (ز.ع‌.) انسان‌ يا حيوان‌ مزاحم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnimrav) (ز.ع‌.) انسان‌ يا حيوان‌ مزاحم‌, ترجمه (tnimrav) (ز.ع‌.) انسان‌ يا حيوان‌ مزاحم‌, کلمات شبیه (tnimrav) (ز.ع‌.) انسان‌ يا حيوان‌ مزاحم‌ , شخص‌ به لاتین , يارو. به لاتین
دانلود فایل ها