ترجمه Velometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ سرعت‌ سنج‌ هوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادسنج‌.

Velometer به چه معناست و Velometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velometer

دستگاه‌ سرعت‌ سنج‌ هوا به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ سرعت‌ سنج‌ هوا, ترجمه دستگاه‌ سرعت‌ سنج‌ هوا, کلمات شبیه دستگاه‌ سرعت‌ سنج‌ هوا , بادسنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها