ترجمه Venatical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citanev) وابسته‌ بشكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكاري‌.

Venatical به چه معناست و Venatical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venatical

(citanev) وابسته‌ بشكار به خارجی , ریشه انگلیسی (citanev) وابسته‌ بشكار, ترجمه (citanev) وابسته‌ بشكار, کلمات شبیه (citanev) وابسته‌ بشكار , شكاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها