ترجمه Venison در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشت‌ گوزن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشت‌ اهو , در فارسی : شكارگوزن‌ واهو.

Venison به چه معناست و Venison یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venison

گوشت‌ گوزن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوشت‌ گوزن‌, ترجمه گوشت‌ گوزن‌, کلمات شبیه گوشت‌ گوزن‌ , گوشت‌ اهو به لاتین , شكارگوزن‌ واهو. به لاتین
دانلود فایل ها