ترجمه Verminous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر از حشرات‌ يا جانوران‌ موذي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شپش‌ گرفته‌.

Verminous به چه معناست و Verminous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verminous

پر از حشرات‌ يا جانوران‌ موذي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر از حشرات‌ يا جانوران‌ موذي‌, ترجمه پر از حشرات‌ يا جانوران‌ موذي‌, کلمات شبیه پر از حشرات‌ يا جانوران‌ موذي‌ , شپش‌ گرفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها