ترجمه Vestigial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egitsev) نشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اثر , در فارسی : جاي‌ پا , به فارسی : رديا , سایر ترجمه ها : ذره‌ خرده‌

Vestigial به چه معناست و Vestigial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vestigial

(egitsev) نشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egitsev) نشان‌, ترجمه (egitsev) نشان‌, کلمات شبیه (egitsev) نشان‌ , اثر به لاتین , جاي‌ پا به لاتین , رديا خارجی , ذره‌ در زبان , خرده‌انگلیسی
دانلود فایل ها