ترجمه Vibrational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌ , در فارسی : ترديد.

Vibrational به چه معناست و Vibrational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vibrational

نوسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوسان‌, ترجمه نوسان‌, کلمات شبیه نوسان‌ , جنبش‌ به لاتین , ترديد. به لاتین
دانلود فایل ها