خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59814 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59814','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59814 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Villainous به فارسی

ترجمه Villainous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نالايق‌ , در فارسی : فاسد , به فارسی : شرير , سایر ترجمه ها : بدذات‌ خيلي‌ بد.

Villainous به چه معناست و Villainous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Villainous

پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌, ترجمه پست‌, کلمات شبیه پست‌ , نالايق‌ به لاتین , فاسد به لاتین , شرير خارجی , بدذات‌ در زبان , خيلي‌ بد.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: