ترجمه Voidable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) جايز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ ابط‌ال‌ , در فارسی : قابل‌ لغو.

Voidable به چه معناست و Voidable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voidable

(حق.) جايز به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) جايز, ترجمه (حق.) جايز, کلمات شبیه (حق.) جايز , قابل‌ ابط‌ال‌ به لاتین , قابل‌ لغو. به لاتین
دانلود فایل ها