ترجمه War در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرب‌ , در فارسی : رزم‌ , به فارسی : محاربه‌ , سایر ترجمه ها : نزاع‌ جنگ‌ كردن‌ , دشمني‌ كردن‌

War به چه معناست و War یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به War

جنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌, ترجمه جنگ‌, کلمات شبیه جنگ‌ , حرب‌ به لاتین , رزم‌ به لاتین , محاربه‌ خارجی , نزاع‌ در زبان , جنگ‌ كردن‌انگلیسی , دشمني‌ كردن‌
دانلود فایل ها