ترجمه Water Polo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واترپلو.

Water Polo به چه معناست و Water Polo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Polo

بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ فوتبال‌ ابي‌, ترجمه بازي‌ فوتبال‌ ابي‌, کلمات شبیه بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ , واترپلو. به لاتین
دانلود فایل ها