خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60532 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60532','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60532 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Water Polo به فارسی

ترجمه Water Polo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واترپلو.

Water Polo به چه معناست و Water Polo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Polo

بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ فوتبال‌ ابي‌, ترجمه بازي‌ فوتبال‌ ابي‌, کلمات شبیه بازي‌ فوتبال‌ ابي‌ , واترپلو. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: