ترجمه Weather Map در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقشه‌ هواشناسي‌. می باشد

Weather Map به چه معناست و Weather Map یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weather Map

نقشه‌ هواشناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقشه‌ هواشناسي‌., ترجمه نقشه‌ هواشناسي‌., کلمات شبیه نقشه‌ هواشناسي‌.
دانلود فایل ها