خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60770 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60770','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60770 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Well به فارسی

ترجمه Well در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (iv&.tv&.n)چشمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوهردان‌ , در فارسی : دوات‌ , به فارسی : ببالا فوران‌كردن‌

Well به چه معناست و Well یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well

(iv&.tv&.n)چشمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (iv&.tv&.n)چشمه‌, ترجمه (iv&.tv&.n)چشمه‌, کلمات شبیه (iv&.tv&.n)چشمه‌ , جوهردان‌ به لاتین , دوات‌ به لاتین , ببالا فوران‌كردن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: