ترجمه، معنی و ریشه کلمه Well Ordered به فارسی

ترجمه Well Ordered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتب‌ و منظ‌م‌.

Well Ordered به چه معناست و Well Ordered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Ordered

بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌, ترجمه بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌, کلمات شبیه بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ , مرتب‌ و منظ‌م‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: