ترجمه Well Ordered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتب‌ و منظ‌م‌.

Well Ordered به چه معناست و Well Ordered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Ordered

بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌, ترجمه بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌, کلمات شبیه بنحو اكمل‌ انجام‌ يافته‌ , مرتب‌ و منظ‌م‌. به لاتین
دانلود فایل ها