خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60862 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60862','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60862 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wettability به فارسی

ترجمه Wettability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تري‌ , در فارسی : قابليت‌ خيسي‌.

Wettability به چه معناست و Wettability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wettability

خيسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خيسي‌, ترجمه خيسي‌, کلمات شبیه خيسي‌ , تري‌ به لاتین , قابليت‌ خيسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: