ترجمه Wettability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تري‌ , در فارسی : قابليت‌ خيسي‌.

Wettability به چه معناست و Wettability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wettability

خيسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خيسي‌, ترجمه خيسي‌, کلمات شبیه خيسي‌ , تري‌ به لاتین , قابليت‌ خيسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها