ترجمه Whiffler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ ابن‌ الوقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌دمدمي‌.

Whiffler به چه معناست و Whiffler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiffler

ادم‌ ابن‌ الوقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ ابن‌ الوقت‌, ترجمه ادم‌ ابن‌ الوقت‌, کلمات شبیه ادم‌ ابن‌ الوقت‌ , ادم‌دمدمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها