ترجمه Wholesale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمده‌فروشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور يكجا , در فارسی : عمده‌فروشي‌ كردن‌.

Wholesale به چه معناست و Wholesale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wholesale

عمده‌فروشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمده‌فروشي‌, ترجمه عمده‌فروشي‌, کلمات شبیه عمده‌فروشي‌ , بط‌ور يكجا به لاتین , عمده‌فروشي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها