ترجمه Whomever در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ مفعولي‌reveohw) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هركسيرا كه‌ , در فارسی : بهر كس‌ كه‌.

Whomever به چه معناست و Whomever یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whomever

(صورت‌ مفعولي‌reveohw) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ مفعولي‌reveohw), ترجمه (صورت‌ مفعولي‌reveohw), کلمات شبیه (صورت‌ مفعولي‌reveohw) , هركسيرا كه‌ به لاتین , بهر كس‌ كه‌. به لاتین
دانلود فایل ها